6. Jesteś fundamentalistą, nie lepszym od fundamentalistów religijnych.

     Definicja fundamentalizmu nie nadaje temu pojęciu negatywnego odcienia, jest to bowiem: rygorystyczne przestrzeganie jakichś zasad, norm, zwłaszcza w dziedzinie religii i polityki; ortodoksyjność (Słownik języka polskiego PWN).
     Katolikom zazwyczaj nie przeszkadza fundamentalizm Jana Pawła II, przeciwnie, darzą papieża miłością, podziwem i uznaniem. Dlatego nie bronię się, kiedy podczas dyskusji ktoś nazwie mnie fundamentalistą, choć mój rozmowca zwykle w ten sposób chce mi przypiąć jakąś łatkę.
     W gruncie rzeczy etykietki nie mają żadnego znaczenia, ważne są idee, jakie się za nimi kryją. Nie zarzucam religii tego, że często rodzi postawy fundamentalistyczne, zarzucam jej to, że fundamentalizm religijny oparty jest na fałszywej wizji świata i błędnej moralności. A ponieważ fundamentaliści religijni nie ograniczają się jedynie do argumentów słownych (np. próbują wpływać, często skutecznie, na państwowe ustawodawstwo), więc efektem ich działań jest realne zło.